Legoproduktion

Legoproduktion är ett smart sätt att ta fram och färdigställa produkter med hjälp av olika kompetenser och samarbeten mellan flera företag.

Läs mer »

Kantpressning

För säker och effektiv kantpressning så kan man behöva ta hjälp av robotar som tar hand om det arbete som är tungt och farligt.

Läs mer »

Mångsidig plåtbearbetning

Plåtbearbetning innefattar en mängd tekniker och avancerade maskiner som alla samverkar till att forma plåtkomponenter på en mängd vis och för olika syften.

Läs mer »

Legoarbeten som förenklar

Legoarbeten

Det finns många saker att ta i beaktande vid produktion av en vara. Rätt material för rätt produkt samt bästa möjliga produktionsprocess som tar hänsyn till allt ifrån pris och tidsbegränsningar till kvalitet och säkerhet. Ofta ligger den allra bästa lösningen inte riktigt inom räckhåll för ett och samma företag. Därför tar många till legoarbeten, där man i samarbete med andra företag som besitter annan kompetens kommer fram till en komplett produktionsprocess som förenklar arbetet och i slutändan leder till bättre kvalitet, bättre pris samt en överlag förenklad arbetsprocess.

Legoarbeten i Sverige

I Sverige är det mycket vanligt för företag att samarbeta under produktionen, och legoarbeten är faktiskt regel snarare än undantag. Oavsett hur stor eller liten en komponent är så krävs flera moment och metoder för att tillverka den. Dessutom ska den i slutändan oftast vara del av en större slutprodukt och allt detta medför att även den mest moderna och välutrustade industriverkstad kan få svårt att hantera varje liten del av produktionsprocessen. Med hjälp av legoarbete så avlastas ett företag, vilket effektiviserar processen inte bara för den specifika komponent som skickas iväg till en annan industriverkstad för ett visst moment utan också för företaget i sig, som snabbare kan fortsätta arbeta med nya uppdrag och ge alla kunder snabba resultat.

Detaljerna räknas

Ofta när man talar om legoarbete så ligger fokus på slutfasen av en produktion. Med detta menas att huvudmomenten redan är utförda och man har alla delar av slutprodukten mer eller mindre färdiga, men vissa detaljer saknas fortfarande. Detta kan handla om att svetsa samman, slipa, lacka eller måla komponenter som har bockats, beskurits eller pressats och fortfarande inte har en snygg yta eller tillräckligt estetiskt utseende. Ofta handlar det också om montering och paketering. Dessa två moment är många företags akilleshäl. De kräver nämligen ett ofta ganska tidskrävande, monotont och trist arbete som både kräver stor personalstyrka och mycket utrymme. Som tur är finns många företag som har sett detta behov och har specialiserat sig på dessa typer av detaljarbeten.

Välfungerande kommunikation

Lyckade legoarbeten kräver god kommunikation mellan alla inblandade partners, ända från planeringsstadiet och fram tills leverans. Det företag som har ansvar för processen, det vill säga det företag som tog emot uppdraget av kunden, måste tidigt kontakta de verkstäder som är mest lämpade att ta hand om delar av produktionen som de själva av olika anledningar inte kan. Priser, val av metoder och material måste diskuteras och en realistisk tidsplan måste skapas. Man kan inte vara alltför noggrann för hela receptet till framgång när det kommer till legoarbete ligger i välfungerande kommunikation. Är hela processen smart planerad från början till slut så blir alla parter nöjda och viktigast av allt, slutprodukten håller maximal kvalitet.