Modern plåtbearbetning med kantpressar

När man ser på utvecklingen av teknologi för industrin så blir man lätt imponerad. Det har verkligen gått fort och modern plåtbearbetning förlitar sig på kantpressar som kan bocka metaller på ett smidigt och snabbt vis. Med kantpressning så får man en precision som är viktig samtidigt som man tar hand om materialet som ska pressas så att det inte skadas eller repas. Ibland så är det klart att metoder som laserskärning kan vara att föredra, men den nya tekniken för pressning ger större valfrihet och många gånger kostnadseffektiva lösningar.

Kantpressar inom industrin

Med en kantpress så kan man tillverka så mycket. Det går att tillverka skåp, hyllor, ramar, plattor och delar som ska användas för vidare produktion. Man kan mata in riktigt stora plåtark och dra nytta av robotar och olika funktioner som gör att operatören inte behöver riskera att slitas ut eller att skadas. Numera så används kantpressar inom många olika områden. Man ser dem inom tillverkning av bilar såväl som på verkstäder där man jobbar med produktion av delar av plast, gummi och trä.

Kantpressen kan böja olika typer av metall som aluminium, koppar, stål, titan och mer. Man får perfekta bockningar och pressningar tack vare de moderna maskinerna som programmeras och som klarar av olika tjocklek. För att få olika former så utrustar man kantpressen med olika verktyg.

Automatisk växling av verktyg

Det händer förstås också att man behöver olika typer av pressning på samma plåtstycke. Det här är inga problem för kantpressarna som har tagits fram med flera verktyg som kan växlas automatiskt. Operatören behöver alltså inte gå in och ändra inställningar mellan varje moment. Istället så följer maskinen det program som man har ställt in och den kommer att plocka fram rätt verktyg till rätt position i rätt tidpunkt.

Hydrauliska pressar

De hydrauliska pressarna får sin kraft från trycket av hydrauliska oljor eller andra vätskor som ger samma funktion. Vätskan med tryck gör det möjligt att ställa in fart och slag i enlighet med de krav och behov som finns. Den här typen av kantpress är mycket populär för att den ger god flexibilitet och för att den har en mycket hög kapacitet. Kantpressarna som är hydrauliska är kända för att vara mycket robusta och för att vara utan vibrationer vilket är av vikt på verkstaden där man jobbar med ständiga pressningsarbeten och behöver få ut hög kvalitet av varje produktionsomgång.

Hydrauliken erbjuder fler fördelar som till exempel att man får lägre kostnader för energi och att man även får en maskin som ger säkrare arbete för operatören som ska driva arbetsprocessen framåt.

Cnc-kantpressar

Numera så är cnc-tekniken väl vedertagen på svenska industriföretag. Här kommer man att driva maskinen med hjälp av datorprogram som man ställer in i förväg. När man ska tillverka stora volymer av samma slag så är det en stor fördel att ha färdiga program som man kan använda sig av om och om igen. Resultaten blir alltid de samma och man spar tid på att inte behöva göra om samma inställningar för varje projekt.

Något som gillas skarpt med CNC-maskinerna är att de är så enkla att driva och att sköta. De avger nästan inget ljud och skapar därmed en trevligare arbetsmiljö. Med cnc elektrohydrauliska kantpressar så får man det bästa av två viktiga tekniker. Här får man rätt tryck både med hjälp av elektriska motorer och med hjälp av hydraulik.

Kraftfulla industrimaskiner

Tack vare de senaste årtiondenas utveckling så finns det nu otroligt kraftfulla maskiner som alltså drivs med hjälp av datorprogram som man ställer in i förväg för att få perfekta resultat. Man kan numera pressa delar med exakthet som det tidigare bara gick att drömma om. Maskinerna som pressar är smidiga att använda, de jobbar effektivt och använder mycket lite kraft samtidigt som de erbjuder hög säkerhet, så det är svårt att se vad som skulle kunna förbättras med kommande maskiner förutom att man givetvis hela tiden jobbar med system och program som gör att man kan göra ännu mer på kortare tid, ännu bättre.