Legoproduktion

Legoproduktion är ett smart sätt att ta fram och färdigställa produkter med hjälp av olika kompetenser och samarbeten mellan flera företag.

Läs mer »

Kantpressning

För säker och effektiv kantpressning så kan man behöva ta hjälp av robotar som tar hand om det arbete som är tungt och farligt.

Läs mer »

Mångsidig plåtbearbetning

Plåtbearbetning innefattar en mängd tekniker och avancerade maskiner som alla samverkar till att forma plåtkomponenter på en mängd vis och för olika syften.

Läs mer »

Mångsidig plåtbearbetning

Plåtbearbetning

Plåt är en form av metall som är väldigt användbar och återfinns i en mängd produkter som vi ser och använder varje dag utan att ens reflektera över det. Då en komponent behöver vara både extremt stark men samtidigt tunn, lätt och enkel att forma är plåt ofta det självklara valet som ger mest kvalitet för minst kostnad. Plåtbearbetning av olika slag utförs på många svenska industriverkstäder, och innefattar en mängd tekniker, maskiner samt mänsklig kompetens som alla samverkar till att utnyttja plåtens egenskaper på bästa sätt.

Vad innebär plåtbearbetning?

När man talar om olika tekniker för att forma, beskära, manipulera och behandla olika material inom verkstadsindustrin så använder man samlingsnamnet bearbetning. Plåtbearbetning är därmed inte en enda sak, utan är en mängd processer och tekniker som alla innefattar plåt som huvudmaterial. Allra först, innan man kan bearbeta plåten, så måste man ta fram den. Detta görs genom så kallad valsning, där metallen pressas under stort tryck till de tunna och böjliga sjok som är så karakteristiskt för just plåt. Oftast används stål för att tillverka plåt, men valet måste vara baserat på slutproduktens syfte. När man väl har plåt färdig för bearbetning kan man ta till olika metoder för att på billigast möjliga sätt nå ett bra resultat. Läs mer om plåtbearbetning

Vanliga tekniker

Den kanske allra vanligaste metoden för att bearbeta plåt är bockning. Även bockning är ett samlingsnamn för flera olika tekniker, men som alla delar samma huvudprincip. Genom bockning kan man forma och bända olika typer av metaller i maskiner som utsätter arbetsstycket för enorma presskrafter. Plåtbockning utförs med hjälp av så kallade kantpressar då man med plåt alltid arbetar med att skapa räta vinklar, och detta är precis vad kantpressen är till för. Även laserskärning används ofta på plåt, vilket är ett smidigt sätt att beskära plåtstycken och få mycket fina snitt. Ofta kombineras ett huvudmoment, såsom bockning eller laserskärning, med kompletterande behandlingar såsom exempelvis svetsning för att få fram bästa möjliga resultat. Bearbetning av alla former är ju en process, där man succesivt tar fram önskvärd form och utseende.

Strategiska val

När man arbetar med plåtbearbetning så finns tack vare alla tekniker många valmöjligheter. Vilken arbetsprocess och vilka tekniker som är mest lämpliga varierar beroende på bland annat typ av produkt, storlek, volym och eventuella tidsbegränsning så varje beställning måste bedömas individuellt.  Det man alltid fokuserar på i dessa bedömningar är kostnadseffektiviteten. Ofta kombineras plåt med andra material i den slutgiltiga produkten och därmed måste fler faktorer än bara kostnaden för plåtens bearbetning tas i beaktande. De som arbetar med metall-produktion är därmed centrala i arbetskedjan, då de alltid måste veta vilka tekniker som ger bäst resultat i långa loppet både vad gäller kvalitet och pris.