Legoproduktion

Legoproduktion är ett smart sätt att ta fram och färdigställa produkter med hjälp av olika kompetenser och samarbeten mellan flera företag.

Läs mer »

Kantpressning

För säker och effektiv kantpressning så kan man behöva ta hjälp av robotar som tar hand om det arbete som är tungt och farligt.

Läs mer »

Mångsidig plåtbearbetning

Plåtbearbetning innefattar en mängd tekniker och avancerade maskiner som alla samverkar till att forma plåtkomponenter på en mängd vis och för olika syften.

Läs mer »

Kantpressning som är säker och effektiv

Kantpressning

Otaliga är de objekt som måste pressas i kanter för att få rätt form. Med kantpressning läs mer här så kan man skapa stora och små komponenter som ska användas på olika sätt. Man ska dock komma ihåg att pressningen kan innebära stora krafter och hantering av objekt som kan vara både tunga och farliga att hantera. Den moderna kantpressningstekniken är fantastisk men det handlar fortfarande om ett arbete som kan innebära en stor fara för operatören. För att minska på faran och den slitning som tyngre metallobjekt innebär så jobbar man därför mycket med robotar som lyfter och matar in i kantpressen.

Kantpressning av stora objekt

Det är inte ovanligt att man måste kantpressa lite större objekt. Det här innebär ibland vikter som gör att man manuellt sett inte kan jobba med så hög precision som effektiv kantpressning kräver. Genom att använda sig av automatik och robotar som sköter matningen så kan operatören stå på säkert avstånd och styra arbetet. Det stora objektet kommer därmed inte att riskera skada som skulle kunna uppstå om man på grund av otymplighet tappade det i golvet, eller om man matade in det på fel sätt i kantpressen.

Robotens roll i produktionen

Robotens roll är som operatörens förlängda arm. Det är operatören som styr och ställer in robotens arbete och det här är en stor hjälp inom många olika slags produktioner. Roboten är inte bara stark, den kan också utföra samma rörelsemoment om och om igen, så många gånger som man har behov av. Det här betyder att man kan ställa in roboten och kantpressen för en viss typ av produktion som sedan kan pågå hur länge som helst vilket leder till hur många exakta exemplar som helst.