Legoproduktion

Legoproduktion är ett smart sätt att ta fram och färdigställa produkter med hjälp av olika kompetenser och samarbeten mellan flera företag.

Läs mer »

Kantpressning

För säker och effektiv kantpressning så kan man behöva ta hjälp av robotar som tar hand om det arbete som är tungt och farligt.

Läs mer »

Mångsidig plåtbearbetning

Plåtbearbetning innefattar en mängd tekniker och avancerade maskiner som alla samverkar till att forma plåtkomponenter på en mängd vis och för olika syften.

Läs mer »

Arbeta med laserskärning

Laserskärning

Att arbeta med laser är något som är helt oumbärligt inom dagens medicin. Operationer med laser används för att korrigera synfel, hud-problem eller för att på ett säkert sätt komma åt mycket små områden som även den tunnaste kniv är för tjock för. Färre vet dock att man arbetar med laserskärning även på material såsom metaller, plaster och trä, inom modern svensk industriproduktion. Genom att arbeta med laserns kraft kan man på ett effektivt och exakt sätt beskära material som är ganska svåra att rå på, och dessutom helt utan att utsätta dem för extrema påfrestningar under processens gång.

Varför laserskärning?

Lasern har den unika egenskapen att en nätt liten ljusstråle besitter krafter som rår på även en tjock kompakt metallbit utan problem. Traditionellt sett så har metallbearbetning alltid varit något av en utmaning för människan. För att få detta stenhårda material att bli formbart var man tvungen att ta till tidsödande metoder som ofta också innebar att metallen utsattes för enorm yttre fysisk påfrestning och tog skada. Med laserskärning sker ingenting med arbetsstycket, utöver de delar som smälts bort av den precisa strålen naturligtvis. Snittytan blir exakt på ett sätt som få andra typer av skärning kan mäta sig med och lasern jobbar dessutom extremt fort, den kan ta sig igenom tiotals meter på bara en minut.

Säkerhet

För den som arbetar med lasrar så gäller det att tänka på säkerheten i alla lägen. En laser har en mycket stark strålning som på lång sikt kan skada hud, ögon och på andra sätt påverka hälsan hos människan. Därför måste laserutrustning både hanteras och förvaras på ett sätt där säkerheten för alla på verkstaden, och särskilt de som arbetar med lasern, alltid är i första rummet. Professionella skyddsglasögon som är framtagna just för laser-arbete ska alltid bäras kring maskinen, så att man kan hålla uppsikt och arbeta utan att ögonen påverkas. Men även avgränsande skärmar och draperier är viktiga att sätta upp kring maskinen, samt varningsskyltar. Både skyddskläder, glasögon samt annan utrustning måste vara certifierade för just laser och leva upp till svenska krav på lasersäkerhet.

En modern produktion

Laserskärning är en av många effektiva metoder som har utvecklats som en del av det moderna produktionssamhället. Idag måste produkter i enorma volymer kunna tas fram snabbt, säkert och med exakta resultat vilket ställer höga krav på produktionsteknik. Kombinationen av laser och metallbearbetning har visat sig extremt framgångsrikt och de flesta moderna industriverkstäder skulle faktiskt ha svårt att klara sig utan dem och upprätthålla samma höga produktionstempo samt samma goda resultat. Lasern används också numera för att exempelvis svetsa och gravera metaller, och dessa tekniker tillsammans med laserskärningen är några av anledningarna till att dagens moderna produkter håller den kvalitet och det låga pris som vi tar för givet.