Legoproduktion

Legoproduktion är ett smart sätt att ta fram och färdigställa produkter med hjälp av olika kompetenser och samarbeten mellan flera företag.

Läs mer »

Kantpressning

För säker och effektiv kantpressning så kan man behöva ta hjälp av robotar som tar hand om det arbete som är tungt och farligt.

Läs mer »

Mångsidig plåtbearbetning

Plåtbearbetning innefattar en mängd tekniker och avancerade maskiner som alla samverkar till att forma plåtkomponenter på en mängd vis och för olika syften.

Läs mer »

En smartare process med legoproduktion

Legoproduktion

Inom dagens verkstadsproduktion ligger en lång kedja av kreativitet, processer och tekniker bakom varje färdig produkt. Material ska allt från beskäras, bearbetas och svetsas samman till att slipas, monteras och levereras till butiker eller andra slutdestinationer, och det är svårt för ett och samma företag att kunna hantera alla dessa moment själv. Legoproduktion är därmed en central del av en effektiv produktionskedja, där företag tar hjälp av andra för vissa delmoment. Genom smart samarbete blir produkten på detta sätt tillverkad med allra högsta kvalitet från början till slut.

Vad innebär legoproduktion?

Ordet lego kanske verkar förvirrande i detta sammanhang, men faktum är att det ligger en smart symbolik bakom. En legokonstruktion består av flera delar som metodiskt byggs upp till en färdig konstruktion, och för den som någonsin byggde lego som liten så vet denne att resultatet ofta blev allra bäst när man tillsammans med andra byggde upp en konstruktion. Legoproduktion är alltså ett samarbete och ett samlingsnamn för flera processer, där ett företag hyr in andra företag som har bättre kompetens och anpassade lokaler för vissa av momenten. Därmed blir processen både tidseffektiv och mer kreativ, då man slår samman smarta lösningar ifrån flera olika verkstäder för att uppnå bästa möjliga slutresultat.

En plan som verkligen fungerar

När man ska använda sig av legoarbeten av olika slag i en produktionsprocess så är planering a och o. Det gäller att skapa en plan som är detaljerad och tar många faktorer i beaktande, för legoproduktionens framgång står och faller delvis med detta. Problemet är nämligen att då flera företag och flera platser är involverade i samma process så finns större risker för att den mänskliga faktorn kommer i vägen, och att exempelvis ett enkelt missförstånd mellan två företag leder till en kostsam försening av den färdiga produkten. Om man planerar varje steg i produktionen i god tid samt ser till att alla inblandade mellanhänder har tydliga instruktioner kring vad som ska göras, hur och när så minskar man risken för problem.

Smarta samarbeten

När ett företag har behov av legoproduktion så gäller det att göra detta på ett smart sätt. Att skicka runt en produkt under tillverkning till mängder av företag runtom i hela landet är inte att rekommendera, då priset snabbt kommer rusa i taket och det dessutom kommer ta längre tid att få produkten färdig. Istället gäller det att samarbeta med företag som kan erbjuda hjälp med flera, eller allra helst alla, delmoment som man kan själv inte har kompetens, maskiner, utrymme eller tid att ta hand om. På detta sätt kan samma företag ta hand om både finliret i form av efterbearbetning samt montering, paketering och leverans. Genom smart samarbete utnyttjar man legoproduktionen på bästa sätt.