Sälja AB eller satsa på nytt med fler legoarbeten

Då man funderar på att sälja ab för att verksamheten inte ger den avkastning som hade önskats så finns det flera sätt att göra detta på. Man kan till exempel välja snabbavveckling för att på så vis helt och hållet lägga ner. Men innan beslutet om att sälja AB fattas så kanske det finns möjlighet att tänka om och nysatsa. Med nya samarbeten så kan legoverksamheten fortgå.

Sälja AB för att lägga ner

Om det är så att man ändå väljer att sälja ab för att lägga ner så är det verkligen viktigt att detta görs på rätt sätt. Många gånger så är det smart att få hjälpen av en bolagsservice som kan ta hand om avvecklingen. Det enda man behöver göra är att avsluta verksamheten och sälja av fysiska tillgångar. Så snart som bolaget är vilande så kan man sälja och genast få ut pengarna. Med tiden som man hade lagt på att avveckla själv så kan man gå vidare och dra igång nya projekt.

Låta en kund ta över

Som legooperatör så är det förstås så att man har en hel del kundkontakter med företag som verkar i samma bransch. Kanske finns det ett företag som är intresserat av att köpa upp verksamheten för att infoga den i sin egen. Det här är något som man kan fiska lite efter med goda kundkontakter. Men det är klart, om man har bestämt sig för att satsa på nytt så är det inte så bra om det läcker ut ett rykte om att företaget ska säljas för att det inte går så bra. Det gäller alltid att hantera försäljning av aktiebolag på ett finkänsligt sätt och bara dela information med parter som man kan lita på.

Nysatsning med fler samarbeten

Kanske är det ändå så att man kan jobba vidare. Med god ekonomisk rådgivning och bättre fart på sälj så kan nya samarbeten inledas. Kanske kan man investera i en ny maskin för att på så vis utveckla legoverksamheten. Svensk industri rymmer mycket och har man redan god kunskap så bör det inte vara så svårt att bygga på. Det gäller att komma ihåg att erfarenheten och kunskapen som redan finns går att utveckla. Om man jobbar på rätt sätt så kan ett beslut om att fortsätta verksamheten istället för att sälja ab vara mycket lyckat. Men ett sådant beslut bör man bara fatta då det tycks finnas god anledning till en nysatsning. Om inte så tar man ju risken att driva företaget i konkurs och då är det förstås bättre om man säljer då man fortfarande kan få ut pengar för verksamheten.